top of page
Road Beocity Rent a Car Belgrade

USLOVI ZAKLJUČENJA UGOVORA O NAJMU VOZILA

 

sa BEOCITY RENT A CAR BEOGRAD

 

„BEOCITY RENT A CAR“ d.o.o. BEOGRAD, (najmodavac) zaključuje Ugovor o najmu vozila sa klijentom (najmoprimcem) pod pretpostavkom ispunjenja sledećih uslova:

 

1. pristupna starost klijenta je najmanje 21 (dvadesetjednu) godinu života, identifikacija se vrši uvidom u ličnu kartu ili pasoš,

 

2. neophodno je da klijent poseduje vozačku dozvolu najmanje dve godine, istu da priloži na uvid,

 

3. pored neophodnog svojeručnog potpisa Ugovora o najmu vozila potrebna je saglasnost klijenta sa dole navedenim Opštim odredbama kojima se regulišu medjusobni odnosi i koji čine sastavni deo zaključenog Ugovora o najmu vozila

 

4. napred navedeni uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.

 

OPŠTE ODREDBE KOJE ČINE SASTAVNI DEO UGOVORA

 

Član 1.

 

Klijent (najmoprimac) prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripradajućim priborom i dokumentima za vozilo i bez saglasnoti najmodavca ne sme vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uredjaja na vozilu.

 

Ugovor o najmu vozila se zaključuje u minimalnom trajanju od 24 (dvadesetčetiri) časa a za produženje roka neophodno je da traži saglasnot najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila.

 

Vreme preuzimanja i vraćanja vozila moraju se poklapati uz toleranciju zakašnjenja od 60 (šezdeset) minuta. Nakon isteka dozvoljenog prekoračenja od 60 minuta automatski se zaračunava novi dodatni dan najma vozila.

 

Klijent (najmoprimac) snosi troškove utrošenog goriva-benzina. Gorivo koje nedostaje nakon vraćanja vozila naplaćuje se po ceni od dva EUR-a po srednjem kursu NBS po litri.

 

Vozilo se vraća i preuzima tehnički ispravno, oprano i bez oštećenja o čemu se sačinjava Zapisnik o stanju vozila. Ukoliko vozilo nije opravo klijent je dužan da plati iznos od EUR 10.00 

 

Takodje, klijent je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje.

 

Sva vozila imaju zaključen ugovor o obaveznom osiguranju od autoodgovorosti i ugovor o punom kasko osiguranju. Ova osiguranja ne pokrivaju štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenja guma i točkova, oštećenje donjeg trapa, slomljen ili izgubljen ključ, izgubljenu saobraćajnu dozvolu ili karton osiguranja za inostranstvo, CD player, GPS uredjaj, šteta nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i sve štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva napred nabojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu od klijnta (najmoprimca).

 

Vozilo je pod garancijom i klijentima je najstrožije zabranjeno vršiti bilo kakve prepravke, menjati delove na vozilu a u slučaju kvara klijent je obavezi da odmah pozove RENT A CAR Agenciju radi dogovora oko daljih koraka.

 

PLAĆANJE I DEPOZIT

 

Član 2.

 

Naknada na ime najma vozila se plaća prilikom zaključenja ugovora i iznajmljivanja vozila i to gotovinom ili krediton karticom (Visa, Mastercard, American Express) ili uplatom na tekući račun kada su u pitanju pravna lica kao klijenti.

 

Prilikom zaključivanja Ugovora o najmu obavezno je polaganje depozita te se u slučaju štete isti zadržava do dobijanja zvaničnog izveštaja o šteti od strane osiguravajuće kuće.

 

PREUZIMANJE I VRAĆANJE VOZILA

 

Član 3.

 

Vozilo za koje je zaključen Ugovor o najmu može se preuzeti u poslovnici. Takodje moguća je i dostava, odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (hotel, kućna adresa, preduzeće i sl) uz doplatu za dostavu vozila.

 

Vozilo se može preuzeti i vratiti i neradnim danima i izvan radnog vremena uz doplatu. Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila. Savetujemo klijentima da zajedno sa našim službenikom dobro pogledaju vozilo.

 

Najmodavac nema obavezu naknade štete svom klijentu za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koja se nalazi u/na iznajmljenom vozilu.

 

ZABRANE I NEOVLAŠĆENO UPRAVLJANJE VOZILOM

 

Član 4.

 

Klijentu (najmoprimcu) je zabranjeno da putuje iznajmljenim vozilom u zemlje za koje osiguravajuće društvo ne pokriva štete svojim osiguranjem: Kosovo i Metohija, Turska, Rusija, Ukrajina i Belorusija.

 

Takodje, klijentu je zabranjeno da upravlja vozilom pod uticajem alkohola, lekova i opojnih droga. U ovim slučajevima klijent gubi osiguravajuće pokriće i dužan je daplati pun iznos štete/kradje.

 

Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovor o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se upišu najviše dva dodatna vozača uz odborenje Beocity Rent A Car agencije, prilikom preuzimanja vozila.

 

Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korićenje neovlašćenim licima, tj licima koja nisu upisana ou ugovor o najmu vozila. U ovakvim situacijama klijentu se naplaćuje pun iznos štete/kradje.

 

DUŽNOST KLIJENTA U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE, ŠTETE ILI KRADJE VOZILA

 

Član 5.

 

U slučaju nastanka saobraćajne nezgode, štete na vozilu ili kradje vozila klijent je dužan da omah obavesti o dogadjaju i pozove patrolu Mup-a i „Beocity″rentacar agenciju da postupi po njihovim instrukcijama. Takodje je dužan da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći, odnosno dogadjaju. Klijent je u obavezi da sačini Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučaju tzv „malih šteta“ – kada šteta iznosi manje od 500 EUR-a, napiše kratku izjavu i opše uzrok i okolnosti pod kojima se nesreća dogodila.

 

Klijent je u obavezi da sačini Zapisnik MUP-a i u slučajevima kada nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr oštećenja na parkingu od strane NN lica).

 

Klijent je u obavezi da naknadu svu štetu na vozilu bez obzira na vrstu osiguranja koja je zaključena za to vozilo ukoliko nije sačinio policijski zapisnik, ili ne vrati original ključeve i original dokumenta.

 

Ove odredbe čine sastavni deo zaključenog Ugovora o najmu vozila.

 

U slučaju spora stvarno i mesno je nadležan sud u Beogradu.

 

NAJMODAVAC:

 

BEOCITY RENT A CAR DOO BEOGRAD

Rentiranje automobila Beograd

A LEGAL DISCLAIMER

Uslovi Korišćenja

bottom of page